הרחבת והוזלת מקורות מימון

/הרחבת והוזלת מקורות מימון

החמצן של העסק הוא מקורות המימון שלו, והיכולת לנהל תזרים מזומנים גמיש. בתקופות שבהן ישנה ירידה משמעותית בהכנסות או יש עלייה משמעותית בהוצאות, העסק עשוי להיקלע לקושי תזרימי. לכן, חשוב להתחיל להוזיל את מקורות המימון הקיימים שלכם.

בבול מסחר והשקעות, אנו מאפשרים הרחבה והוזלה של מקורות המימון הקיימים שלכם, בהתבסס על ניתוח מעמיק של הביטחונות שאתם יכולים להציג. למשל, אתם יכולים לקבל הלוואה המבוססת על נכסים בבעלותכם, להפוך ממסרים דחויים למזומן או לכסות הלוואה קיימת, ולהקטין את הריבית המשולמת מדי חודש. לפעמים, תגלו כי שווה להתפשר על ריבית מעט גבוהה יותר, בתמורה לחלוקה של התשלומים לזמן ארוך. לכן, אם היום אתם בחובות לבנקים, או לגופים חוץ־בנקאיים אחרים, תוכלו לכסות את ההלוואה ולפרוס אותה בצורה נוחה יותר.

אנו יושבים עם כל לקוח ובודקים את הסיטואציה הכלכלית הייחודית של העסק. נבחן את ההכנסות וההוצאות השוטפות שלכם, ונסייע לכם במגוון פתרונות מימון, בצורה אחראית, כדי שתוכלו להמשיך לפעול גם בתקופות שבהן יש קושי תזרימי. אנו מציעים פתרונות מימון תוך שקיפות מלאה, גמישות בהחזר התשלומים, אפשרות לפרעון חלקי או מלא של ההלוואות והחזרים נוחים המבוססים על היכולות הקיימות של העסק כיום ובעתיד.