התייעלות פנימית

/התייעלות פנימית

גיליתם שאתם יכולים לעבוד כמעט כרגיל גם כאשר מצבת העובדים ירדה לחצי? בחנתם את המצב הפיננסי של העסק, וגיליתם כי אתם משלמים ריבית גבוהה מדי על תנאי המימון שקיבלתם מגופים פיננסיים שונים? זו התקופה שבה אתם יכולים לשבת, ולבחון את ספרי החשבונות שלכם. הזמן הזה, הוא הזמן הטוב ביותר להתייעל, לגלות איך אתם יכולים להמשיך לפעול כרגיל ולחתוך את ההוצאות של העסק בחצי.

בבול מסחר והשקעות אנו מלווים מאות עסקים כמוכם, הזקוקים למעט אוויר בדמות תזרים מזומנים נוח המתאים לכל סיטואציה כלכלית. לפעמים לא מספיק לנסות להמנע מהוצאות מיותרות לעסק, משום שאת חלקן שלא ניתן לדחות. בין הוצאות אלה ניתן למנות תשלומים לספקים ותשלום המשכורות לעובדים. אנו נמצאים כאן כדי לתכנן ביחד אתכם את עתיד העסק, ולדאוג כי קופת המזומנים תישאר מלאה.

אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות שאינם קשורים לאובליגו הקיים בעסק, המבוססים על נכסים קיימים ברשותכם היכולים לשמש כערבון, אפשרות לניכיון צ'קים תוך הפיכת ממסרים דחויים למזומן והלוואות נוספות.

אנו מאמינים באיתנות של העסק שלכם. לכן, היועצים שלנו יושיטו יד ויסייעו לכם לגלות כיצד התייעלות פנימית, ותכנון מחודש של תזרים המזומנים בעסק, יסייע לעבור גם תקופות מאתגרות מבחינה גלגלית. בעוד שנים מספר תסתכלו אחורה, ותגלו איך השינויים שעשיתם ב-2020 השפיעו על העסק שלכם למשך עשור שלם.