מימון כנגד ממסרים דחויים

/מימון כנגד ממסרים דחויים

עסקים רבים מציעים היום ללקוחותיהם אפשרות לחלק את עלות המוצר או השירות שקבלו לתשלומים, באמצעות צ'קים דחויים. המחאות אלה, למרבה הצער, אינן נכנסות באופן מיידי לתזרים של העסק ופעמים רבות תאריכי הפירעון שלהם רחוקים מהתאריך שבו עליכם לשלם לספק עבור הסחורה שלקוחותיכם רכשו. למרבה המזל, כיום קיים פתרון מימון נוח ומהיר: מימון כנגד ממסרים דחויים.

איך עובד ניכיון הצ'קים?

ממסרים דחויים, כמו המחאות המיועדות להיפרע בתאריך מאוחר, יכולים לשמש עבור חברות המימון כערובה לתשלום ההלוואה. כאשר מקבלים מימון לעסק כנגדם, סכום המימון יהיה בדרך כלל נמוך מערכן הכולל של ההמחאות ויכלול עמלה מעט גבוהה יותר בהשוואה למימון עם בטחונות כמו נדל"ן. עם זאת, אפשרות מימון זו מאפשרת להמשיך ולרכוש סחורה ולהמשיך למכור ללקוחות נוספים מבלי שתצטרכו להשתמש באובליגו של העסק בבנק.

מה קורה אם ההמחאות חוזרות?

חשוב להבין כי ההמחאות אינן מהוות דרך לשלם עבור ההלוואה שקבלתם, אלא לשמש כערובה לתשלום שלה. לכן, במידה ואחת ההמחאות לא כובדה על ידי הבנק, אנו ננסה לגבות את הסכום הכספי מנותן ההמחאה ואם לא ניתן לעשות זאת, תדרשו לשלם את סכום ההמחאה. כיצד אנו יכולים למנוע זאת? בדרך כלל, תתבצע בדיקה כללית של מצבו הכלכלי של הלקוח שנתן לכם את ההמחאה. עם זאת, לא תמיד ניתן להתבסס על בדיקה קודמת, משום שאותו הלקוח עשוי להיקלע למצב כלכלי קשה לאחר מתן הצ'ק הדחוי.

האם ניתן לבצע מימון כנגד המחאה עליה כתוב "למוטב בלבד"?

חלק מהלקוחות אינם מעוניינים שיתבצע ניכיון של ההמחאה לצד שלישי ולכן הם מוסיפים את הכיתוב "למוטב בלבד". חשוב לדעת שהמחאות אלה אינן יכולות לשמש כערבות למטרת מימון ולכן לא ניתן להכלילן בסכום המוענק בזמן ניכיון צ'קים. תצטרכו להמתין עד שתאריך הפירעון של ההמחאה יגיע ורק אז לפרוע אותה.

אנו מבצעים מימון כנגד ממסרים דחויים בתנאים מועדפים ומאפשרים לכם להעביר את הסכום שתקבלו בחודשים הקרובים לחשבון הבנק שלכם כבר היום. זקוקים למימון מיידי? אל תשאירו את העסק ללא חמצן. בצעו ניכיון להמחאות והשתמשו בכספים כדי לפתח את העסק או להחזיר חובות לספקים.